Програми и проекти

Противодействие на дискриминацията срещу ромите в онлайн и офлайн среда

(Challenging online and offline Roma discrimination in Europe - COORDE)

СНЦ „Инициатива за равни възможности“  стартира нова инициатива за противодействие на словото на омраза в онлайн и офлайн среда срещу роми. Инициативата се осъществява в рамките на проект, в който водеща организация е Европейският Център по Правата на Ромите (ЕЦПР), в сътруднитечство с партньорски организации от Словакия и Румъния. Проектът ангажира доброволци от различен етнически произход, които да наблюдават и докладват случаи на реч на омраза. Иницитивата на ЕЦПР, се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз за директно противодействие и правна защита на жертви на враждебна реч в България, Словакия, и Румъния.

Целите на проекта включват:

- да се увеличи броят на ромите, подаващи официални жалби и предприемащи съдебни действия, в случаите, в които са жертви на дискриминация;

- да повиши осведомеността за правата сред ромските общности;

- да адресира речта на омразата срещу ромите и престъпленията от омраза чрез мониторинг, докладване и подаване на жалби по отношение на лица, медийни и новинарски платформи, които разпространяват расистко съдържание както офлайн, така и онлайн;

- да се намали броя на ромите, жертви на дискриминация и се възстанови доверието на общността в институциите чрез подобряване на достъпа до правосъдие.

Image

Обява за набиране на доброволци

Ако вярвате, че всички имат равни човешки права, ако сте обезпокоени от засилващите се тенденции  на омразно слово срещу ромската общност и други социални групи в неравностойно положение в социални медии, ако не можете да приемете дискриминацията и искате да противодействате на тези вредоносни явления можете да се присъедините към нашия Национален отбор, който е част от международен проект на Европейския Център по Правата на Ромите, като станете „онлайн защитник на правата на ромите“. 

ИМЕ И ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА: 

Доброволческата позиция „онлайн защитник на правата на ромите“ се изпълнява в рамките на дейностите по проект „Противодействие на онлайн слово на омраза срещу ромите чрез наблюдение, докладване и правна защита, водено от доброволци“. Проектът е с партньорски характер, като водеща организация е Европейският Център по Правата на Ромите (ERRC), а в България се изпълнява от Сдружение „Инициатива за равни възможности“.