СНЦ „Инициатива за равни възможности“ и European PlayWork Association на среща в Пещера

СНЦ „Инициатива за равни възможности“ и European PlayWork Association на среща в Пещера

Екипът на СНЦ „Инициатива за равни възможности“ представи организацията и дейностите си на поредица от срещи с представители на European PlayWork Association - немска неправителствена организация, работеща с младежки мрежи в Европа. Представители на гостите бяха Ремо Кушлев, Ардит Река, Габриела Мартин и Евдокия Етери. 
 

България: Съдебен иск срещу собственика, който „не допуска роми като наематели или клиенти“

Автор: Бърнард Рорк

Инициатива за равни възможности и ЕЦПР предприемат съдебни действия срещу наемодател за дискриминация срещу две ромски жени. Жените от град Самоков, който е на около 50 км. от столицата София, планирали да наемат помещение за заведение в града. Те подписали договор с бъдещия наемодател, платили двумесечен депозит предварително и започнали подготовката за откриване на новия си ресторант.

Ромски активисти подават жалби срещу крайнодесните в България за омразна реч

Ромски активисти подават жалби срещу крайнодесните в България за омразна реч

София, Брюксел, 15 май 2023: Ромски активисти заведоха три отделни жалби срещу: крайнодесния член на Европейския парламент – Ангел Джамбазки; крайнодясната политическа партия ВМРО, и новинарския сайт 7-дни за анти-ромска реч. Жалбите са подадени към българската Комисия за защита от дискриминация на 2 май от представители на Инициатива за равни възможности и Европейския Център по правата на ромите (ЕЦПР).

Facebook изостави почти напълно контрола си над разпространението на омразна реч в собственото си пространство

От месец април 2022 г., в България стартира доброволческия проект „Противодействие на онлайн слово на омраза срещу ромите чрез наблюдение, докладване и правна защита, водено от доброволци“. Той е с партньорски характер, като водеща организация е Европейският Център по Правата на Ромите (ЕЦПР), а в България се изпълнява от Сдружение „Инициатива за равни възможности“. Една от основните цели на проекта е включването на доброволци в дейностите му и създаване на доброволческа мрежа от младежи, които да противодействат на омразното слово срещу ромите в социалните мрежи.

Празнувахме 8 април с концерт на Джони Илиев и Симфониета "София"

Празнувахме 8 април с концерт на Джони Илиев и Симфониета "София"

Тази година отбелязахме Международния ден на ромите 8 април с един дългоочакван концерт на Джони Илиев.

Правният инкубатор консултира в село Църквица, Шуменско

Правният инкубатор консултира в село Църквица, Шуменско

На 09.04.2023 г. юристи и студенти по право от Правния инкубатор посетиха ромска общност в Шуменско и реализираха множество безплатни правни консултатии от различно естество.

На стаж в Комисията за защита от дискриминация

На стаж в Комисията за защита от дискриминация

Днес втората група от участниците в Правен инкубатор стартира стаж в Комисията за защита от дискриминация в седалището в град София.
Младите ни юристи започнаха стаж в Комисията за защита от дискриминация

Младите ни юристи започнаха стаж в Комисията за защита от дискриминация

Моника Борисова е юрист от ромски произход, която щастливо стъпи в реалността на работата с преписки по Закона за защита от дискриминация и ясно заяви, че иска професионално да работи по тази правна тематика.

Деян Димитров завършва право и вече е опитен в изготвянето на жалби до Комисията за защита от дискриминация (КЗД), което прави стажа му още по-интересен като реално се запознава с администриране и работа на експерти и комисари по жалбите.

Доброволци създадоха видеоклип срещу речта на омразата и дискриминацията

Доброволци създадоха видеоклип срещу речта на омразата и дискриминацията

От 24 до 26 март доброволците по програма „Противодействие на дискриминацията срещу ромите в онлайн и офлайн среда“ се обучаваха в застъпнически умения.

Участници от програма "Правен инкубатор" за първи път посещават КЗД

Участници от програма "Правен инкубатор" за първи път посещават КЗД

Участници от програма "Правен инкубатор"- юристи и студенти в специалност "Право", 4-ти и 5-ти курс на обучение, за първи път посещават КЗД. Целта на посещението беше освен запознаване с административния правораздавателен орган, но и получаване на професионален обучетелен семинар. Семинарът се състоя в рамките на деня и беше с практическа насоченост относно специфики на производството пред КЗД и по Закона за защита от дискриминация.