Партньори и донори

СНЦ „Инициатива за равни възможности“ работи за разширяване на своята партньорска мрежа в България и по света.

СНЦ „Инициатива за равни възможности“ се подкрепя от

Сдружението е партньор в неформалните платформи Постоянна Ромска конференция (https://romastandingconference.org/ ) и Национална коалиция „Интелект“.

СНЦ "Инициатива за равни възможности" е един от членовете - учредители на Национална коалиция "Интелект", която включва повече от 40 национално представени и местни граждански организации и личности, обединени от идеята да предложат нова визия за социалното включване на ромското малцинство и нови работещи модели за осъществяване на Националната стратегия за интеграция на ромите (2012 – 2020). Активно сме включени в процеса на разработване на новите приоритети на Оперативните програми 2021-2027.

СНЦ „Инициатива за равни възможности“ разработва общи инициативи с партньорски организации и програми в страната и чужбина.

Наш дългогодишен партньор е European Play work Association (http://www.go-epa.org/en/who-are-we ), немска младежка организация, съвместно с която организираме ежегодни младежки обмени в различни европейски страни.

Съвместно с „Асоциация Интегро“ (http://integrobg.org/ ) работим върху общи инициативи, насочени към местно развитие.