Програми и проекти

Образователна програма

СНЦ „Инициатива за равни възможности“ работи върху образователна програма, фокусирана върху равен достъп до ранно образование.

Връзка чрез прочети повече. Текст във връзката: Образователната програма осигурява съдействие на ромски семейства за равен достъп до предучилищно и ранно училищно образование. Екипът на програмата съдейства на родителите в процеса на кандидатстване за обучение на децата в детски градини и предучилищни групи, както и за плавен преход на децата от детските градини в интегрирани начални училища. Програмата организира ежегодни информационни кампании, тематични обучения за родители и разработва два допълнителни компонента за повишаване на родителския капацитет и готовността на децата за училище: „Читателски клуб за родители“ и „Библиотека за образователни играчки“.

Програмата се подпомага финансово от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на Министерство на образованието.

Image

Партньори и донори

Фондация „Отворено общество“
Сигрид Раузинг Тръст
Тръст за социална алтернатива
Център за образователна интеграция на деца
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Наука и образование за интелигентен разтеж