Фред Руни е на работно посещение в България

Фред Руни е на работно посещение в България
Г-н Фред Руни, американски адвокат от Пенсилвания и известен като създадел на идеята за правни инкубатори в САЩ и други континенти, е на посещение в България.
За краткия си престой се среща с участници от Правен инкубатор в България, които е създаден и благодарение на работата му като консултант по концепцията.

Предстоят му срещи с представители на висши учебни заведения в България и с адвокатски кантори в София, като целта е създаване на сътрудничество за развитие на правни инкубатори и професионална реализация на млади юристи в България.
 
praven inkubator fred rooney 2