Обучение на доброволците за разпознаване и противодействие на словото на омраза в онлайн среда

Обучение на доброволците за разпознаване и противодействие на словото на омраза в онлайн среда

В периода 7 – 9 октомври 2022 г. доброволците на СНЦ „Инициатива за равни възможности“, ангажирани с наблюдение, докладване и противодействие срещу реч на омразата по отношение на ромите в онлайн пространството по програма „Противодействие на дискриминацията срещу ромите в онлайн и офлайн среда“, участваха в обучение на тема: „РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОНЛАЙН СЛОВО НА ОМРАЗА СРЕЩУ РОМИТЕ ЧРЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ, ДОКЛАДВАНЕ И ПРАВНА ЗАЩИТА, ВОДЕНО ОТ ДОБРОВОЛЦИ“.

Информация за медиите: Регионален застъпнически форум по проект "Цветно утре за нашите деца"

23 юни 2022, София

Регионален застъпнически форум по проект "Цветно утре за нашите деца" ще се проведе този петък, 24 юни, от 10:00 ч. в София. Събитието се организира от Сдружение "Инициатива за равни възможности", а домакин е хотел "Централ".

Информация за медиите: Доброволци с кауза застават срещу онлайн словото на омраза

На 17 май 2022г. Европейският Център по Правата на Ромите (ЕЦПР) и „Инициатива за равни възможности“ представиха нова съвместна инициатива за противодействие на словото на омраза в онлайн и офлайн среда срещу роми. Проектът ангажира доброволци от различен етнически произход, които да наблюдават и докладват случаи на реч на омраза. Иницитивата на ЕЦПР се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз за директно противодействие и правна защита на жертви на враждебна реч в България, Словакия, и Румъния.