Преодоляване на словото на омраза към ромите в дигиталния свят

Преодоляване на словото на омраза към ромите в дигиталния свят

Юристи и студенти по право участваха в обучение "Преодоляване на словото на омраза към ромите в дигиталния свят и промяна на наратива чрез онлайн кампании" на 21 и 22 януари 2023 г. във Велинград. Целта беше да повишат знанията си за новите предизвикателства в онлайн прострастранството относно негативни внушения и омразна реч, както и подобряват уменията си противодействие и преодоляване на словото на омраза към ромите в дигиталния свят чрез онлайн кампании.

Обучение по наказателно право в Правния инкубатор

Обучение по наказателно право в Правния инкубатор

Участниците в програма Правен инкубатор проведоха обучение по наказателно право на 08.01.2023 г. Те се запознаха с практически аспекти, свързани с правата на задържания в досъдебното производство, действията в досъдебното производство, мерките за неотклонение и европейската заповед за арест.

Фред Руни е на работно посещение в България

Фред Руни е на работно посещение в България

Г-н Фред Руни, американски адвокат от Пенсилвания и известен като създадел на идеята за правни инкубатори в САЩ и други континенти, е на посещение в България.
Обучение на доброволците за разпознаване и противодействие на словото на омраза в онлайн среда

Обучение на доброволците за разпознаване и противодействие на словото на омраза в онлайн среда

В периода 7 – 9 октомври 2022 г. доброволците на СНЦ „Инициатива за равни възможности“, ангажирани с наблюдение, докладване и противодействие срещу реч на омразата по отношение на ромите в онлайн пространството по програма „Противодействие на дискриминацията срещу ромите в онлайн и офлайн среда“, участваха в обучение на тема: „РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОНЛАЙН СЛОВО НА ОМРАЗА СРЕЩУ РОМИТЕ ЧРЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ, ДОКЛАДВАНЕ И ПРАВНА ЗАЩИТА, ВОДЕНО ОТ ДОБРОВОЛЦИ“.

Подобряване на положението на ромските деца, които живеят в институции в България.

В сътрудничество с Европейски център за правата на ромите СНЦ „Инициатива за равни възможности“ стартира работа по проект

Подобряване на положението на ромските деца, които живеят в институции в България,

подкрепен от Фонд „Мечтата на Таня“

Свръхпредставянето на ромски деца в държавни институции не само в България, но и в цяла Европа е значим социален проблем, включен в редица изследвания на Европейския Център по Правата на ромите и потвърден от независими изследвания. Въпреки усилията, насочени към деинституционализация в България, процесът не успява да отговори на очакванията.

Информация за медиите: Регионален застъпнически форум по проект "Цветно утре за нашите деца"

23 юни 2022, София

Регионален застъпнически форум по проект "Цветно утре за нашите деца" ще се проведе този петък, 24 юни, от 10:00 ч. в София. Събитието се организира от Сдружение "Инициатива за равни възможности", а домакин е хотел "Централ".

Информация за медиите: Доброволци с кауза застават срещу онлайн словото на омраза

На 17 май 2022г. Европейският Център по Правата на Ромите (ЕЦПР) и „Инициатива за равни възможности“ представиха нова съвместна инициатива за противодействие на словото на омраза в онлайн и офлайн среда срещу роми. Проектът ангажира доброволци от различен етнически произход, които да наблюдават и докладват случаи на реч на омраза. Иницитивата на ЕЦПР се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз за директно противодействие и правна защита на жертви на враждебна реч в България, Словакия, и Румъния.