Информационната среща на 21.05.2013 г. в Петрич e в рамките на едногодишната програма „Узаконяване на домовете на ромите”,

финансирана от Фондация „Тръст за социална алтернатива”.