СНЦ „Инициатива за равни възможности” работи с ромски младежи и девойки – доброволци, които съдействт за осъществяване на програмните дейности и участват в международни младежки инициативи