Срещи "Активни граждани и потребители" - 2013 г.
„Проектът „Да станем активни граждани и потребители” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ – www.ngogrants.bg