Позиция

Печат
ПДФ

Съобщение до медиите във връзка със събарянето на ромски къщи във Варна

С писмо от 24 август, адресирано до Европейския съд за правата на човека, българското правителство пое ангажимент да не премахва повече сгради в квартал Максуда, район Младост на морската столица Варна. Председателят на Съда взе решение да не бъде прилагано правило 39 от Правилата на Съда по отношение на един от имотите на единия жалбоподател и продължава проучването по случая на другия жалбоподател, поставяйки нови въпроси към държавата. Основно място сред тях заема въпросът за предприетите мерки за настаняване на малолетните деца и другите уязвими групи измежду засегнатите от събарянията. Искането за привременни мерки бе изпратено от адвокат Даниела Михайлова, ръководител на правната програма на сдружение „Инициатива за равни възможности” (ИРВ) в сътрудничество с адв. Александър Кашъмов.

Печат
ПДФ

Европейският съд за правата на човека: „Правителството да спре събарянето на къщите в Гърмен“

На 10.07.2015 г. Европейският съд за правата на човека се произнесе по искане за спешни привременни мерки относно планираните за събаряне на 13.07.2015 г. къщи в с. Гърмен, като поиска от българското правителство, на основание правило 39 от Правилата на Съда, да спре разрушенията, докато не „осигури жилище на уязвимите жалбоподатели”. Искането за привременни мерки беше отправено до съда същия ден от адв. Даниела Михайлова, ръководител на правната програма на СНЦ „Инициатива за равни възможности”, пълномощник на засегнатите от планираното събаряне семейства, със съдействието на Красимир Кънев, Председател на БХК и адв. Александър Кашъмов.

Печат
ПДФ

Позиция и обръщение на НК "Интелект" по повод на породилото се в страната етническо напрежение

19.06.2015 Прескоференция в БТА

Членовете на НК „Интелект“, патриоти по убеждение, изразяват своята силна тревога във връзка със зачестилите прояви на битови инциденти, които по различни пътища изплуват в публичното пространство като междуетнически сблъсъци. Подобни инциденти крият сериозна опасност за националната ни сигурност и създават изкуствени предпоставки за гражданска война.

Печат
ПДФ

Отворено писмо на НК "Интелект" - 19 юни 2015

Членовете на НК „Интелект“, патриоти по убеждение, изразяват своята силна тревога във връзка със зачестилите прояви на битови инциденти, които по различни пътища изплуват в публичното пространство като междуетнически сблъсъци.