Позиция

Print
PDF

Position of the Civil Society Organizations concerning the forthcoming Roma event organized by the National Council for Cooperation on Ethnic and Integration Issues

We, the undersigned organisations discussing within Roma Standing Conference in Bulgaria, would like to raise your awareness about our position concerning the organization of the upcoming conference entitled: "Roma inclusion - where we stand and where we are heading to". The National Council for Cooperation on Ethnic and Integration Issues (NCCEII) is organizing the event on May 29 2018 under the auspices of the EU Bulgarian Presidency. Continue...

Download Full Text

Download Anex

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Въведение

Този Етичен кодекс е приет от политическите партии, движения и инициативни комитети и подкрепен от организации с нестопанска цел и медии, техните ръководства и управленски звена и ще се прилага на национално и местно ниво при провеждането на предизборни кампании за избор на Президент. Той съдържа стандарти, които са необходими за подпомагане и насърчаване на етичното поведение и норми, в съответствие с ангажиментите на Република България по международни документи и националното законодателство.

Print
PDF

Предложение за преобразуване на НССЕИВ В Национален съвет за сътрудничество и консултации по политиките за малцинствата към Министерски съвет

До: Г-н Ивайло Калфин,
Заместник Министър – председател,
Председател на НССЕИВ

Уважаеми г-н Калфин,

На 8 февруари 2016 в хотел „Рамада" се проведе работна среща, инициирана от ромски граждански организации, на тема: „Структурни приоритети, необходими за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020". Във втората част на форума, в която участвахте и Вие като Председател на НССЕИВ, както и г-жа Росица Иванова като негов Секретар и г-жа Милена Христова, съветник в Политическия кабинет, бяха обсъдени възможности за повишаване ефективността на работата на НССЕИВ към МС.

Print
PDF

Public statement by members of the National Roma Coalition Intellect from Bulgaria

16 of September 2015

The European Court on Human Rights:

„Bulgaria should stop the demolition of the only homes of the Roma before securing alternative accommodation“

On 15.09.2015 the European Court on Human Rights answered new request for urgent interim measures concerning planned demolition of houses scheduled for 16.09.2015 in “Oreshaka” Roma settlement in the town of Peshtera. The Court advised the Bulgarian Government that “without a definite commitment on its part to ensure the accommodation of the vulnerable members of the applicants’ families before the demolition of their homes, the Court will, in application of Rule 39 of its Rules, indicate to that Government not to proceed with this measure”. The request for interim measures has been sent by Daniela Mihaylova, Director of the legal program of Equal Opportunities Initiative Association and Alexander Kashumov, attorney at law, legal representatives of the affected persons and members of the legal team of the Housing program of the Trust for Social Achievements Foundation.

Print
PDF

Zeid urges France, Bulgaria to halt forced evictions of Roma

GENEVA (11 September 2015) – UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein on Friday expressed serious concerns about ongoing forced evictions of Roma and Travellers in a number of European States, including most recently in France and Bulgaria.

In Bulgaria, following anti-Roma riots in July, the authorities announced they planned to evict Roma from the Kremikovtzi settlement in the municipality of Gurmen. The forced eviction was postponed after a request was made to the European Court of Human Rights to impose interim measures. On 4 September, the Court decided not to impose the interim measures after the Government informed it the eviction would be postponed until 30 September so that alternative accommodation could be identified.

Print
PDF

Bulgaria continues to mislead the international partners that constructive solution of the Gurmen case is sought

08-09-2015

On 11 August 2015 the Ministry on Regional Development (MRD) published a statement regarding the execution of the demolition orders for the only homes of the Roma families from Kremikovtzi settlement of Martchevo village, Gurmen municipality. According to this statement the National Agency for Construction Control (NACC) prolonged the term for the execution of the orders until 31 August 2015, because no alternative accommodation is secured for the affected persons by the local administration.