Извънмерно разрушаване на ромски жилища в България

През 2022 г. по поръчка на Институт за Европейски политики на Отворено общество, СНЦ "Инициатива за равни възможности" извърши проучване и анали и подготви доклад относно ситуацията на ромите в България, свързана с несигурността на единствено жилище и опасността от принудителни евикции.

demolition of roma homes in bulgaria report bg 20220616Извънмерно разрушаване на ромски жилища в България
Спешната необходимост от жилища и стратегии срещу ромските предразсъдъци

През 2017 г. Институтът за европейски политики на Отворено общество откри солидни доказателства, че българските власти подлагат преди всичко ромите на принудителни изваждания и разрушаване на домовете им. През следващите години ситуацията се влошава допълнително, като между 2017 и 2020 г. са извършени 3000 разрушавания, които оставят хората без дом и без възможност да получат документи, даващи им право да получават основни услуги. Тези заповеди за събаряне, които засягат непропорционално ромските общности, са нарушение на вътрешното, европейското и международното право, но българските съдилища ги одобряват. 

Тревожно е, че еврофондовете, предназначени за решаване на жилищните проблеми на ромите, са пренасочвани към изграждане на магистрали и други строителни проекти. Част от средствата дори са използвани за събаряне на ромски домове.

Българското правителство сигнализира за намерението си да се справи с проблема с незаконните ромски жилища, но не успя да предприеме подходящи действия. В най-спешен порядък ромите трябва да бъдат улеснени да узаконят домовете си, ако са със стабилна конструкция. Парламентаристи са внасяли законопроекти в този смисъл: те трябва да станат закон. В дългосрочен план страната трябва да разработи стабилни и справедливи жилищни и интеграционни стратегии, които да обслужват всички нейни граждани.

 

юни 2022

Автори: Даниела Михайлова, Александър Емилов Кашъмов, Александър Александров Кашъмов

Изтегли доклада