АНТИ-РОМСКАТА РЕЧ ВЪВ ФЕЙСБУК ПРЕДИ ИЗБОРИ И ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ

АНТИ-РОМСКАТА РЕЧ ВЪВ ФЕЙСБУК ПРЕДИ ИЗБОРИ И ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ

Анализ: Случаят „България“

Автори: Диян Данков, Здравко Андонов

Cover report enТози доклад е изготвен с подкрепата на Justice Initiative на фондация „Отворено общество“ под ръководството на старши политически съветник Осталинда Мая.

Авторите биха искали да благодарят на експертите от Equality Labs за ценното обучение; на юристите от Програма „Правен инкубатор“ на Сдружение „Инициатива за равни възможности“ Албена Велчева, Анелия Живкова, Илия Лилов, Кристиян Сотиров, Лили Михайлова, Маряна Борисова, Сара Иванова и Стефан Куцаров за приноса им като наблюдатели, както и на членовете на Младежкия клуб на Сдружение „Инициатива за равни възможности“ за съдействието им в дейностите по мониторинг и събиране на информация.

Специални благодарности на Мариана Мас от фондация „Отворено общество“ за помощта, на Даниела Михайлова за редактирането на доклада, както и на Ивана Йорданова за превода на този доклад на английски език.

Настоящият доклад е изготвен с финансовата подкрепа на Justice Initiative на Фондация „Отворено общество”.

Download: АНТИ-РОМСКАТА РЕЧ ВЪВ ФЕЙСБУК...