Годишен доклад за 2022

Годишен доклад на Сдружение с нестопанска цел “Инициатива за равни възможности” за 2022 година (pdf)

Финансов отчет за 2022 година