Доклади

Печат
ПДФ

Разрушаването на незаконни жилища в ромските махали: устойчиво решение за ромска интеграция или проблем на дискриминация на ромите в България?

Анализ на законодателството относно премахване на незаконни постройки и практиката по прилагането му в България с оглед установяване на съответствието с правото на ЕС относно защита от дискриминация на основата на признака „етническа принадлежност“

Печат
ПДФ

Roma Evictions and Demolition of Roma Houses: A Sustainable Solution for Roma Integration or a Problem of Roma Discrimination in Bulgaria?

Analysis of the legislation regulating the demolition of illegal housing and its implementation in Bulgaria to identify its compliance with the EU legislation on protection from discrimination on grounds of ethnic origin

Печат
ПДФ

Memorandum to the European Commission Violations of EU Law and Fundamental Rights by Bulgaria’s Discriminatory Treatment of Roma in the Area of Housing

In 2016 the Equal Opportunities Initiative Association (EOIA) implemented a field research concerning the housing situation of Roma in Bulgaria. Disturbing facts have been identified, which shows that Roma are disproportionately subjected to forced eviction and demolitions of only homes without securing any alternatives even for children and vulnerable members of affected families. The research has been done with the financial support of the Open Society European Policy Institute. A detailed report with the results of the research is to be published soon. The OSEPI and EOIA addressed The European Commission with a memorandum containing the results from the research urging for initiation of infringement procedure on the matter.

Download the Memorandum {.pdf}

Печат
ПДФ

Предложения от гражданските организации – членове на Национална Коалиция „Интелект” за гарантиране на изпълнението на НСИР 2014 – 2020

СНЦ "Инициатива за равни възможности" е един от членовете - учредители на Национална коалиция "Интелект", която включва повече от 40 национално представени и местни граждански организации и личности, обединени от идеята да предложат нова визия за интеграцията на ромското малцинство и нови работещи модели за осъществяване на Националната стратегия за интеграция на ромите /2012 - 2020/