Позиция

Съобщение до медиите във връзка със събарянето на ромски къщи във Варна

С писмо от 24 август, адресирано до Европейския съд за правата на човека, българското правителство пое ангажимент да не премахва повече сгради в квартал Максуда, район Младост на морската столица Варна. Председателят на Съда взе решение да не бъде прилагано правило 39 от Правилата на Съда по отношение на един от имотите на единия жалбоподател и продължава проучването по случая на другия жалбоподател, поставяйки нови въпроси към държавата. Основно място сред тях заема въпросът за предприетите мерки за настаняване на малолетните деца и другите уязвими групи измежду засегнатите от събарянията. Искането за привременни мерки бе изпратено от адвокат Даниела Михайлова, ръководител на правната програма на сдружение „Инициатива за равни възможности” (ИРВ) в сътрудничество с адв. Александър Кашъмов.

На 20 август 2015 г. без предизвестие администрацията на община Варна и полицията бутнаха 46 постройки на роми. В резултат на акцията стотици хора, включително малки деца останаха на улицата. Тези от засегнатите, които са настанени, живеят в пренаселен социален център за временно настаняване, при лоши условия. Покъщнината и документите на хората останаха затрупани под руините.

Навременната реакция на сдружение „Инициатива за равни възможности” явно предотврати премахването на останалите 20 къщи и оставането на още десетки семейства на улицата. Пострадалите от мрачната акция на 20 август ще потърсят защита на нарушеното си право на личен и семеен живот от Европейския съд по правата на човека и обезщетения за претърпените вреди.

До края на деня на 24 август кметовете на община Варна и на район Младост не бяха дали отговор на подаденото от ИРВ с помощта на Програма достъп до информация заявление с искане за копия от заповедите за премахване на постройките, предприетите мерки за осигуряване интересите на децата и хората с увреждания, и начина, по който засегнатите са били уведомени за акцията по събаряне. Според чл.14, ал.2, т.1 от Закона за достъп до обществена информация властите са длъжни незабавно да съобщават данни, които могат да предотвратят заплаха за живота, за дравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество. Това в случая явно не бе сторено.

адв. Даниела Михайлова
Ръководител на правната програма на СНЦ „Инициатива за равни възможности”
тел. 0888 515 992
equal_opportunities@abv.bg