Позиция

Какво се случи в Гърмен на 07.09.2015

Национална коалиция „Интелект"
Информация на СНЦ „Инициатива за равни възможности"
Какво се случи в Гърмен на 07.09.2015

На 11 август 2015 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ публикува становище относно изпълнението на заповедите за премахване на единствените домове на ромите от кв. Кремиковци, с. Марчево, община Гърмен, според което Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ удължава срока за изпълнението на заповедите до 31 август 2015 поради това, че на засегнатите не е осигурено алтернативно настаняване от местната администрация.

На 26 август 2015 служители на община Гърмен посетиха кв. Кремиковци и поискаха от засегнатите семейства да подпишат деклация относно нуждата си от алетернативно настаняване. Декларацията е по образец, приет от Общинския съвет на община Гърмен с решение от 27 юли 2015. На въпросите на засегнатите какво алтернативно настаняване им се предлага, общинските слежители са отговорили, че „все още нямат информация и това ще се реши по-късно". Засегнатите са информирали общинските служители, че не могат да дадат отговор по предложение, което всъщност не им е направено. В резултат общинските служители са съставили протоколи, според които засегнатите роми отказвали алтернативно настаняване.

Веднага след това кметът на община Гърмен, Минка Капитанова публично призова жителите на община Гърмен да приемат ромите в свободните стаи от собствените си домове безплатно, тъй като друго алтернативно настаняване общината не може да осигури. Жителите на община Гърмен изразиха мнението си по това обръщение на кмета като счупиха прозорците на сградата на общината и обявиха, че те „не искат циганите в селото си, а кметицата ги кара да ги приемат в домовете си".
На 28 август 2015 СНЦ „Инициатива за равни възможности" отправи ново искане до Европейския съд за правата на човека /ЕСПЧ/ за налагане на привременни мерки по отношение на две от къщите, чието събаряне беше отложено на 13 юли 2015 г. във връзка с искане за прилагане на Правило 39 от Правилата на ЕСПЧ /привременни мерки/от засегнатите лица. Искането беше отправено след публикуване на информация на интернет страницата на ДНСК относно това, че срокът за изпълнение на тези две заповеди е отложен до 31 август 2015.

На 31 август 2015 МРРБ публикува на интернет страницата си прес-съобщение, според което всички заповеди за премахване на къщи в Гърмен ще бъдат изпълнени, както и допълнително съобщение, че във връзка с кореспонденцията с Европейския съд за правата на човека, отложено е само изпълнението на две от заповедите, а за другите изпълнението ще продължи по график, определен от ДНСК, съобразен с информацията за алтернативно настаняване, която постъпва от община Гърмен.
На 02 септември 2015 към пет семейства от кв. Кремиковци са отправени съобщения, че къщите им ще бъдат съборени в периода от 7 до 11 септември. Съобщенията са били залепени на вратите на къщите им вечерта. Едното от семействата е собственик на парцела, върху който е изградена къщата.
На 03 септември адв. Даниела Михайлова, в качеството си на пълномощник на петте семейства изпрати писмо до община Гърмен, в което поиска информация за предложеното настаняване и изясни на общината, че засегнатите не са получили такава и не са отказали алтернативно настаняване.
На 4 септеври 2015 Европейският съд за правата на човека изпрати отговор на искането за налагане на привременни мерки от 28 август 2015, в което информира, че правителството ответник е изпратило информация, че събарянето е отложено до 30 септември 2015 с оглед осигуряване на алтернативно настаняване, поради което не налага привременни мерки.

На 07 септември 2015 ДНСК събори 6 къщи в кв. Кремиковци – петте, чиито собственици бяха получили съобщения на 02 септември 2015 и една от къщите, за които събарянето беше отложено до 30 септември 2015 поради липса на алтернативно настаняване. Собственикът на последната е бил информиран за събарянето същата сутрин – на 07 септември 2015.

Считаме, че действията на администрацията по премахване на единствените жилища на ромите от кв. Кремиковци са неправедливи, дискриминационни и нарушават задълженията на България като страна, подписала и ратифицирала Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. Възмутени сме от това, че тези действия се предприемат с цел печелене на политически дивиденти в условията на предстоящите местни избори, като целят да мотивират гласовете на националистически настроената част от българското население. Местната и централна власт не изпълниха своите задължения да проведат консултации със засегнатите лица и да не допуснат те да останат бездомни. Ромите от кв. Кремиковци бяха и са подложени на нечовешко и унизително отношение. Десетки роми, голяма част от които деца, включително и деца с тежки увреждания, останаха на улицата и бяха превърнати в бездомници.

Напомняме, че от т 2006 г. насам България е била осъждана по повод на принудителни събаряния на незаконни жилища в ромски квартали от три международни органа – Европейския комитет по социални права, Европейския съд по правата на човека и Комитета по правата на човека на ООН. По всички дела тези органи са намирали несъответствие на българското законодателство с различни норми на международното право. Българското управление обаче не направи нищо както за привеждане на вътрешното законодателство на България в съответствие със задължителните международни норми, така и за предприемане на действия за дългосрочно и цивилизовано решение на проблема с незаконно построените къщи на ромите, както в Гърмен, така и във всички други общини в страната.

За повече информаци: адв. Даниела Михайлова, 0888 515 992 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.