Позиция

България продължава да лъжe международните си партньори, че търси конструктивно решение на казуса „Гърмен"

На 11 август 2015 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ публикува становище относно изпълнението на заповедите за премахване на единствените домове на ромите от кв. Кремиковци, с. Марчево, община Гърмен, според което Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ удължава срока за изпълнението на заповедите до 31 август 2015 поради това, че на засегнатите не е осигурено алтернативно настаняване от местната администрация.

На 26 август 2015 служители на община Гърмен посетиха кв. Кремиковци и поискаха от засегнатите семейства да подпишат декларация относно нуждата си от алтернативно настаняване. Декларацията е по образец, приет от Общинския съвет на община Гърмен с решение от 27 юли 2015. На въпросите на засегнатите какво алтернативно настаняване им се предлага, общинските служители са отговорили, че „все още нямат информация и това ще се реши по-късно". Засегнатите са информирали общинските служители, че не могат да дадат отговор по предложение, което всъщност не им е направено. В резултат общинските служители са съставили протоколи, според които засегнатите роми отказвали алтернативно настаняване.

Европейският съд за правата на човека: „Правителството да спре събарянето на къщите в Гърмен“

На 10.07.2015 г. Европейският съд за правата на човека се произнесе по искане за спешни привременни мерки относно планираните за събаряне на 13.07.2015 г. къщи в с. Гърмен, като поиска от българското правителство, на основание правило 39 от Правилата на Съда, да спре разрушенията, докато не „осигури жилище на уязвимите жалбоподатели”. Искането за привременни мерки беше отправено до съда същия ден от адв. Даниела Михайлова, ръководител на правната програма на СНЦ „Инициатива за равни възможности”, пълномощник на засегнатите от планираното събаряне семейства, със съдействието на Красимир Кънев, Председател на БХК и адв. Александър Кашъмов.

Какво се случи в Гърмен на 07.09.2015

Национална коалиция „Интелект"
Информация на СНЦ „Инициатива за равни възможности"
Какво се случи в Гърмен на 07.09.2015

На 11 август 2015 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ публикува становище относно изпълнението на заповедите за премахване на единствените домове на ромите от кв. Кремиковци, с. Марчево, община Гърмен, според което Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ удължава срока за изпълнението на заповедите до 31 август 2015 поради това, че на засегнатите не е осигурено алтернативно настаняване от местната администрация.

Е-мейл Печат ПДФ Отворено писмо на НК "Интелект" - 19 юни 2015

Членовете на НК „Интелект“, патриоти по убеждение, изразяват своята силна тревога във връзка със зачестилите прояви на битови инциденти, които по различни пътища изплуват в публичното пространство като междуетнически сблъсъци.

Позиция и обръщение на НК "Интелект" по повод на породилото се в страната етническо напрежение

19.06.2015 Прескоференция в БТА

Членовете на НК „Интелект“, патриоти по убеждение, изразяват своята силна тревога във връзка със зачестилите прояви на битови инциденти, които по различни пътища изплуват в публичното пространство като междуетнически сблъсъци. Подобни инциденти крият сериозна опасност за националната ни сигурност и създават изкуствени предпоставки за гражданска война.