Позиция

Стартира Европейската мрежа за правата на ромите

Будапеща, Брюксел, 8 април 2022 г.: Днес, на Международния ден на ромите, Мрежата за правата на ромите на ЕЦПР стартира, след като първата й среща се проведе в хибриден формат в Будапеща. Мрежата включва 18 организации за правата на човека от 15 различни държави и се стреми да обедини активисти, роми и нероми, които се борят за защита на човешките права на ромите в цяла Европа.

Position of the Civil Society Organizations concerning the forthcoming Roma event organized by the National Council for Cooperation on Ethnic and Integration Issues

We, the undersigned organisations discussing within Roma Standing Conference in Bulgaria, would like to raise your awareness about our position concerning the organization of the upcoming conference entitled: "Roma inclusion - where we stand and where we are heading to". The National Council for Cooperation on Ethnic and Integration Issues (NCCEII) is organizing the event on May 29 2018 under the auspices of the EU Bulgarian Presidency.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Въведение

Този Етичен кодекс е приет от политическите партии, движения и инициативни комитети и подкрепен от организации с нестопанска цел и медии, техните ръководства и управленски звена и ще се прилага на национално и местно ниво при провеждането на предизборни кампании за избор на Президент. Той съдържа стандарти, които са необходими за подпомагане и насърчаване на етичното поведение и норми, в съответствие с ангажиментите на Република България по международни документи и националното законодателство.

Предложение за преобразуване на НССЕИВ В Национален съвет за сътрудничество и консултации по политиките за малцинствата към Министерски съвет

До: Г-н Ивайло Калфин,
Заместник Министър – председател,
Председател на НССЕИВ

Уважаеми г-н Калфин,

На 8 февруари 2016 в хотел „Рамада" се проведе работна среща, инициирана от ромски граждански организации, на тема: „Структурни приоритети, необходими за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020". Във втората част на форума, в която участвахте и Вие като Председател на НССЕИВ, както и г-жа Росица Иванова като негов Секретар и г-жа Милена Христова, съветник в Политическия кабинет, бяха обсъдени възможности за повишаване ефективността на работата на НССЕИВ към МС.

Съобщение от членовете на Национална ромска коалиция „Интелект“

Европейският съд за правата на човека: „България да спре събарянето на единствените домове на ромите преди осигуряване на алтернативно настаняване“

На 15.09.2015 г. Европейският съд за правата на човека се произнесе по поредното искане за спешни привременни мерки относно планирани за събаряне на 16.09.2015 г. къщи в ромския квартал „Орешака” в гр. Пещера, като уведоми българското правителство, че „при липсата на твърд ангажимент от негова страна да осигури настаняване на уязвимите членове на семействата на жалбоподателите преди разрушаване на техните домове, Съдът ще приложи Правило 39 от Правилата на Съда и ще изиска от българското правителство да не процедира с разрушенията”. Искането за привременни мерки беше отправено до Съда на 14 септември 2015 от адв. Даниела Михайлова, ръководител на правната програма на СНЦ „Инициатива за равни възможности” и адв. Александър Кашъмов, пълномощници на засегнатите от планираното събаряне семейства, членове на екипа на „Проект за регулация на ромските квартали в Дупница и Пещера на Фондация „Тръст за социална алтернатива”.

Зейд призовава Франция и България да прекратят принудителното изселване на роми

ЖЕНЕВА (11 септември 2015) -  В петък върховният комисар на ООН за правата на човека Зейд Раад аль Хусейн изрази сериозни притеснения относно текущото насилствено изселване на роми и бежанци в редица европейски държави, а отскоро – и във Франция и България.

В България, след анти-ромските бунтове през юли, властите обявиха, че планират да изгонят ромите от селището Кремиковци в община Гърмен. Насилственото изгонване беше отложено, след като бе отправено искане към Европейския съд по правата на човека да бъдат наложени временни мерки. На 4 септември, Съдът реши да не налага временни мерки, след като беше информиран от Правителството, че изгонването ще бъде отложено до 30 септември, за да бъде определено алтернативно настаняване.

Съобщение до медиите във връзка със събарянето на ромски къщи във Варна

С писмо от 24 август, адресирано до Европейския съд за правата на човека, българското правителство пое ангажимент да не премахва повече сгради в квартал Максуда, район Младост на морската столица Варна. Председателят на Съда взе решение да не бъде прилагано правило 39 от Правилата на Съда по отношение на един от имотите на единия жалбоподател и продължава проучването по случая на другия жалбоподател, поставяйки нови въпроси към държавата. Основно място сред тях заема въпросът за предприетите мерки за настаняване на малолетните деца и другите уязвими групи измежду засегнатите от събарянията. Искането за привременни мерки бе изпратено от адвокат Даниела Михайлова, ръководител на правната програма на сдружение „Инициатива за равни възможности” (ИРВ) в сътрудничество с адв. Александър Кашъмов.

България продължава да лъжe международните си партньори, че търси конструктивно решение на казуса „Гърмен"

На 11 август 2015 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ публикува становище относно изпълнението на заповедите за премахване на единствените домове на ромите от кв. Кремиковци, с. Марчево, община Гърмен, според което Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ удължава срока за изпълнението на заповедите до 31 август 2015 поради това, че на засегнатите не е осигурено алтернативно настаняване от местната администрация.

На 26 август 2015 служители на община Гърмен посетиха кв. Кремиковци и поискаха от засегнатите семейства да подпишат декларация относно нуждата си от алтернативно настаняване. Декларацията е по образец, приет от Общинския съвет на община Гърмен с решение от 27 юли 2015. На въпросите на засегнатите какво алтернативно настаняване им се предлага, общинските служители са отговорили, че „все още нямат информация и това ще се реши по-късно". Засегнатите са информирали общинските служители, че не могат да дадат отговор по предложение, което всъщност не им е направено. В резултат общинските служители са съставили протоколи, според които засегнатите роми отказвали алтернативно настаняване.

Европейският съд за правата на човека: „Правителството да спре събарянето на къщите в Гърмен“

На 10.07.2015 г. Европейският съд за правата на човека се произнесе по искане за спешни привременни мерки относно планираните за събаряне на 13.07.2015 г. къщи в с. Гърмен, като поиска от българското правителство, на основание правило 39 от Правилата на Съда, да спре разрушенията, докато не „осигури жилище на уязвимите жалбоподатели”. Искането за привременни мерки беше отправено до съда същия ден от адв. Даниела Михайлова, ръководител на правната програма на СНЦ „Инициатива за равни възможности”, пълномощник на засегнатите от планираното събаряне семейства, със съдействието на Красимир Кънев, Председател на БХК и адв. Александър Кашъмов.

Какво се случи в Гърмен на 07.09.2015

Национална коалиция „Интелект"
Информация на СНЦ „Инициатива за равни възможности"
Какво се случи в Гърмен на 07.09.2015

На 11 август 2015 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ публикува становище относно изпълнението на заповедите за премахване на единствените домове на ромите от кв. Кремиковци, с. Марчево, община Гърмен, според което Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ удължава срока за изпълнението на заповедите до 31 август 2015 поради това, че на засегнатите не е осигурено алтернативно настаняване от местната администрация.