СНЦ „Инициатива за равни възможности“ и European PlayWork Association на среща в Пещера

СНЦ „Инициатива за равни възможности“ и European PlayWork Association на среща в Пещера
Екипът на СНЦ „Инициатива за равни възможности“ представи организацията и дейностите си на поредица от срещи с представители на European PlayWork Association - немска неправителствена организация, работеща с младежки мрежи в Европа. Представители на гостите бяха Ремо Кушлев, Ардит Река, Габриела Мартин и Евдокия Етери. 
 
pestera 2023 2
 
На 07 октомври представителите на СНЦ „Инициатива за равни възможности“ и European PlayWork Association бяха посрещнати в Пещера от представители на Фонд за Инвестиции в общността – Пещера, представители на Обществения съвет на Фонда, представители на местната неправителствена организация „Слънце за всеки“ и младежи от Пещера.
 
pestera 2023 5
 
Домакините разказаха за дейностите, свързани с урегулиране на парцели, създаване на възможности за законни покупки на земя от страна на роми в уязвимо положение, създаване на възможности за законно строителство и изграждане на инфраструктура в ромския квартал Луковица – дейности, осъществявани с подкрепата на Фондация Тръст за социална алтернатива и съдействието на община Пещера. Работната среща се проведе в офиса на Фонд за инвестиции в общността – Пещера, водена от Юксел Яшаров, след което гостите разгледаха квартала и урегулираните терени.
 
pestera 2023 4
 
Срещата постави началото на работни взаимоотношения между представителите на ромската общност в Пещера и гостите, като се отправи покана към младите роми от Пещера да се включат в планирания за 2024 година младежки обмен, който ще се домакинства от СНЦ „Инициатива за равни възможности“ и ще даде възможност на млади хора от няколко страни в Европа да посетят България, като в рамките на 2 седмици обменят своите идеи за развитие и бъдеще.
 
pestera 2023 3