Галерия

voters 009RIO grantees elaborated joined strategies - a meeting organized by the Equal Opportunities Initiative

Project: Empowrment of Roma voters

mini-4Информационната среща на 04.06.2013 г. в Кюстендил e в рамките на едногодишната програма „Узаконяване на домовете на ромите”, финансирана от Фондация „Тръст за социална алтернатива”.

Sandanski-021Информационната среща на 21.05.2013 г. в Сандански e в рамките на едногодишната програма „Узаконяване на домовете на ромите”, финансирана от Фондация „Тръст за социална алтернатива”.

fakulteta-084Информационната среща на 23.04.2013 г. в кв. Факултета, София e в рамките на едногодишната програма „Узаконяване на домовете на ромите”, финансирана от Фондация „Тръст за социална алтернатива”.

blagoevgrad 7656Информационната среща на 30.04.2013 г. в Благоевград e в рамките на едногодишната програма „Узаконяване на домовете на ромите”, финансирана от Фондация „Тръст за социална алтернатива”.

3Жилищни права на ромите в България - Хасанова махала
Проектът обхваща извършването на изследвания върху жилищната ситуация на ромите в България и воденето на стратегически съдебни дела по отношение на принудителни евикции и жилищни условия в ромските квартали.

4Жилищни права на ромите в България - Горно Езерово
Проектът обхваща извършването на изследвания върху жилищната ситуация на ромите в България и воденето на стратегически съдебни дела по отношение на принудителни евикции и жилищни условия в ромските квартали.

6Жилищни права на ромите в България - дискусия в Община Бургас
Проектът обхваща извършването на изследвания върху жилищната ситуация на ромите в България и воденето на стратегически съдебни дела по отношение на принудителни евикции и жилищни условия в ромските квартали.

potrebiteli sСрещи "Активни граждани и потребители" - 2013 г.
„Проектът „Да станем активни граждани и потребители” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ – www.ngogrants.bg

mini-4Информационната среща на 04.06.2013 г. в Дупница e в рамките на едногодишната програма „Узаконяване на домовете на ромите”, финансирана от Фондация „Тръст за социална алтернатива”.

Petrich 10Информационната среща на 21.05.2013 г. в Петрич e в рамките на едногодишната програма „Узаконяване на домовете на ромите”, финансирана от Фондация „Тръст за социална алтернатива”.

philipovtsi-12Информационната среща на 21.04.2013 г. в кв. Филиповци, София e в рамките на едногодишната програма „Узаконяване на домовете на ромите”, финансирана от Фондация „Тръст за социална алтернатива”.

Children enrolled in kindergartenРавен достъп до детски градини за ромските деца в София
проектът включва мониторинг на представителството на ромските деца на 5 и 6 годишна възраст от София в детските градини, провеждане на изследване за установяване на броя на децата от 3 до 6 г. в големите ромски квартали в София, поради голямата диференция между фактическото положение и данните на ЕСГРАОН, оказване на съдействие за изграждане на интернет профили за кандидатстване в детски градини, обучение на родители на ромски деца за работа с автоматизираната система за кандидатстване в детски градини, застъпнически дейности и координация със Столична община с оглед подобряване на електронната система.

7Жилищни права на ромите в България - град Пещера
Проектът обхваща извършването на изследвания върху жилищната ситуация на ромите в България и воденето на стратегически съдебни дела по отношение на принудителни евикции и жилищни условия в ромските квартали.

6Жилищни права на ромите в България - Общност Добри Желязков
Проектът обхваща извършването на изследвания върху жилищната ситуация на ромите в България и воденето на стратегически съдебни дела по отношение на принудителни евикции и жилищни условия в ромските квартали.

Children Sofia 2София, кв. Факултета - нашите бенефициенти
СНЦ „Инициатива за равни възможности” работи с ромски младежи и девойки – доброволци, които съдействт за осъществяване на програмните дейности и участват в международни младежки инициативи