Екип

Сдружението се представлява и управлява от Председателски съвет, състоящ се от трима души с двегодишен мандат. Върховният орган е Общото събрание на сдружението.

Екипът на сдружението се състои от юристи, адвокати в Софийска адвокатска колегия, служители, отговарящи за връзките с ромската общност, секретар – асистент и счетоводител. Сдружението работи и с постоянен екип от доброволци – ромски младежи и девойки.

 

1 2 3